Pedagogisch Tact

'Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling.’ Hier ligt een hoog ontwikkelde kwaliteit van relatie of verbondenheid –in dit geval een pedagogische relatie tussen leraar en leerling aan ten grondslag. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar volwassenheid, maar net zo goed voor het onderwijsresultaat van de leerling.

 

'Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling.'

Onderwijsmanifest

 

In ons onderwijsmanifest kunt u lezen op welke wijze wij met de kinderen op school aan de slag gaan. Het draait bij ons om de relatie tussen:

Relatie - Competentie - Autonomie

Hierbij ligt de focus op het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.